Texte Odoo et bloc d'image

Wéi fonctionnéiert den neie Kierchefong?  

Kuckt hei de Video an d'Sliden vun de 5 Presentatiounen vum neie Fong tëscht dem 5. an dem 9. Februar 2018.